PolskiEnglish
Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie uwierzytelnione/ poświadczone zwane jest potocznie „przysięgłym", ponieważ wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, tj. wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości: tlumacze.ms.gov.pl.
Mój numer na liście tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości: TP/55/10.

Pisemne tłumaczenia „przysięgłe"

Poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wymagają dokumenty, które mają być użyte w celach urzędowych.

Tłumaczenie „przysięgłe" polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, łącznie z  pieczęciami, dopiskami, odnośnikami itp., zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Najczęściej tłumaczone dokumenty:

  • dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy)
  • dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty roczne)
  • dokumenty pojazdów zakupionych zagranicą (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury)
  • akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, dyplomy i świadectwa szkolne
Zobacz cennik.

 

Ustne tłumaczenia „przysięgłe"

W uproszczeniu, tłumaczenie ustne przez tłumacza przysięgłego jest wymagane wszędzie tam, gdzie prowadzi się postępowanie prawne, w którym uczestniczy obcokrajowiec.
Często odbywa się w sądach, na policji i w prokuraturze, ale także w kancelariach notarialnych, adwokackich bądź w siedzibach spółek z obcym kapitałem.

Najczęściej tłumaczone czynności:

  • walne zgromadzenia spółek
  • akty notarialne
  • czynności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Zobacz cennik.
 

Stała współpraca

books

Klienci zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy mogą skorzystać z oferty specjalnej.

Szczególnie zapraszam do stałej współpracy ubezpieczycieli, brokerów, kancelarie prawne i notarialne, a także deweloperów...

Więcej...