PolskiEnglish
Specjalizacja

Specjalizacja, dwa słowa na temat...

Ubezpieczenia

Od 2002 r. specjalizuję się w tłumaczeniach dla branży ubezpieczeniowej, zarówno pisemnych jak i ustnych, dla towarzystw ubezpieczeń z Działu I i II:
 • Ogólne warunki ubezpieczeń oraz taryfy
 • Opinie prawne
 • Ocena ryzyka/ underwriting
 • Umowy ubezpieczenia i in.
 • Sprzedaż, w tym strategie, plany, prognozy, procedury, analizy wyników
 • Likwidacja szkód, w tym dokumentacja szkodowa, procedury likwidacji szkód
 • Posiedzenia zarządu, rady nadzorczej
 • Konferencje prasowe
 • Spotkania pracownicze, spotkania biznesowe
 • Szkolenia z zakresu sprzedaży, underwritingu, oprogramowania ubezpieczeniowego

Prawo i ekonomia

Od 2002 r. zajmuję się także tłumaczeniami prawniczymi i prawnymi, jak również ekonomicznymi:
 • Opinie prawne
 • Umowy
 • Pisma procesowe
 • Ustawy
 • Rozporządzenia
 • Dokumentacja księgowa
 • Raporty roczne
 • Sprawozdania finansowe
 • Biznes plany

Deweloperzy

Od 2006 r. wykonuję tłumaczenia dla deweloperów i innych przedstawicieli sektora nieruchomości:
 • Oferty
 • Umowy sprzedaży nieruchomości, o wykonanie prac projektowych, o roboty budowlane, o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 • Analizy zagospodarowania obszaru, wnioski o wydanie decyzji i decyzje o warunkach zabudowy
 • Wypisy z rejestru gruntów
 • Dokumentacja architektoniczna/ budowlana
 

Stała współpraca

books

Klienci zainteresowani nawiązaniem stałej współpracy mogą skorzystać z oferty specjalnej.

Szczególnie zapraszam do stałej współpracy ubezpieczycieli, brokerów, kancelarie prawne i notarialne, a także deweloperów...

Więcej...